دانلود آهنگ صدایم کن صدایم کن صدای تو ترانست – اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هشیار از فرامرز اصلانی

  دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۱   دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۲   دانلود آهنگ از لينک کمکي  

دانلود آهنگ دروغ روز دوباره دروغ دیگره میدونی دام محبت از رهایی بهتره – خدایا این مردم کوکی چی میگن – از فرامرز اصلانی

  دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۱   دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۲   دانلود آهنگ از لينک کمکي  

دانلود آهنگ دیگر از سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا – در کنار پنجره دیگر گل اندامم نمیماند – از فرامرز اصلانی

  دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۱   دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۲   دانلود آهنگ از لينک کمکي  

دانلود آهنگ مهربانم گوش کن – ای پرستوهای خسته سرزمین پاکی ام کو این خیابان ها غریبن کوچه های خاکی ام کو – از فرامرز اصلانی

  دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۱   دانلود آهنگ از لينک مستقيم ۲   دانلود آهنگ از لينک کمکي